Rozstrzygnięcie postępowań konkursowych w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

20-09-2023

Pomorski OW NFZ informuje, że w dniu 20 września 2023 roku na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań przeprowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, o kodach:

  • 11-23-000347/PRO/10/1/10.7000.156.02/01,
  • 11-23-000348/PRO/10/1/10.7940.158.02/01.

Aktualne informacje o statusie prowadzonych postępowań konkursowych dostępne są na ,,Portalu Konkursowym''.

Podpisała: z up. Joanna Erecińska,  p.o Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 września 2023  r.

  Wszystkie aktualności