Rozstrzygnięcie postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki prenatalnej (KOC II/III)

29-06-2023

W wyniku postępowania nr 11-23-000327/SOK/11/6/11.1450.100.02/06 dokonano pozytywnej oceny wniosku:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 000099, 84-300 łębork, Juliana Węgrzynowicza 13

Podpisała: z up. Joanna Erecińska, p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 czerwca 2023 r

  Wszystkie aktualności