Cena oczekiwana w postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe ogłoszonym w dniu 24 października 2023 r.

24-10-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej  w niżej wymienionym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

  • 11-23-000359/LSZ/03/5/01

Program lekowy – Leczenie chorych na depresję lekooporną (03.0000.447.02)

cena punktu: 1,64 zł

Leki w programie lekowym –  Leczenie chorych na depresję lekooporną (03.0001.447.02)

cena punktu: 1 zł

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 października 2023  r.

  Wszystkie aktualności