Cena oczekiwana w postępowaniach konkursowych w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne ogłoszonych w dniu 28 sierpnia 2023 roku

28-08-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej  w niżej wymienionych postępowaniach konkursowych w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne:

  • 11-23-000347/PRO/10/1/10.7000.156.02/01 cena oczekiwana – 13,84 zł
  • 11-23-000348/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 cena oczekiwana – 13,84 zł

Podpisała: z up. Joanna Erecińska, p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 sierpnia 2023  r.

  Wszystkie aktualności