Cena oczekiwana w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe ogłoszonych w dniu 3 października 2023 r.

03-10-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej  w niżej wymienionych postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

  • 11-23-000350/LSZ/03/5/01
  • 11-23-000351/LSZ/03/5/01
  • 11-23-000352/LSZ/03/5/01
  • 11-23-000353/LSZ/03/5/01
  • 11-23-000354/LSZ/03/5/01
  • 11-23-000355/LSZ/03/5/01
  • 11-23-000356/LSZ/03/5/01

 

Program lekowy – Leczenie chorych na depresję lekooporną (03.0000.447.02)

cena punktu: 1,64 zL

Leki w programie lekowym –  Leczenie chorych na depresję lekooporną (03.0001.447.02)

cena punktu: 1 zł

 

Podpisała: z up. Joanna Erecińska, p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 października 2023  r.

  Wszystkie aktualności