Komunikat w sprawie ceny oczekiwanej do postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe na terenie województwa pomorskiego- postępowania numer 11-22-000020/LSZ/03/5/01 i numer 11-22-000021/LSZ/03/5/01

13-05-2022

 

  1. Program lekowy – Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1 (03.0000.429.02)

cena punktu: 1,05 zł

 Leki w programie lekowym –  Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1 (03.0001.429.02)

     cena punktu: 1 zł

        liczba przewidywanych miejsc udzielania świadczeń: 4

 

  1. Program lekowy – Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a (03.0000.430.02)

cena punktu: 1,05 zł

Leki w programie lekowym –  Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a (03.0001.430.02)

      cena punktu: 1 zł

        liczba przewidywanych miejsc udzielania świadczeń: 4

 

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 maja 2022 r.

  Wszystkie aktualności