Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG)

29-04-2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH

W ZAKRESIE KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD PACJENTEM Z NOWOTWOREM JELITA GRUBEGO (KON-JG)

UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

zaprasza

do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,  na obszarze województwa pomorskiego

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 ze zm.) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1. ww. ustawy.

Wniosek powinien być sporządzony w formie papierowej w wersji wskazanej przez Fundusz.

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ na okres od dnia 01 czerwca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 05–05–2021 roku.*

*Liczy się data wpływu dokumentów na skrzynkę e-mail: szpitale.wsoz@nfz-gdansk.pl  oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przekroczenie ww. terminu jest równoznaczne z oceną negatywną wniosku.

Wnioskujący może złożyć tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

W załączeniu do pobrania dokumenty:

Zał. Nr 11 – Wniosek o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ - do pobrania plik XLS.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 kwietnia 2021 r.

  Wszystkie aktualności