Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

23-02-2021

Zgodnie z zastrzeżeniami zawartymi w ogłoszeniach o konkursie ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, oznaczonych niżej wymienionymi kodami:

  • 11-21-000032/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  • 11-21-000033/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  • 11-21-000038/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  • 11-21-000039/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  • 11-21-000042/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  • 11-21-000044/PSY/04/1/04.9901.400.03/01

zmianie ulega: termin rozstrzygnięcia - z dnia 24.02.2021 r. na dzień 03.03.2021 r.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
data publikacji: 23 lutego 2021 r.

  Wszystkie aktualności