Komunikat o cenie oczekiwanej do postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w roku 2021 ogłoszonych w dniu 20 listopada 2020 roku

20-11-2020

Komunikat o cenie oczekiwanej do postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w roku 2021 ogłoszonych w dniu 20 listopada 2020 roku.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku uprzejmie informuje, że Wojewoda Pomorski ustalił ceny oczekiwane ryczałtu dobowego do ogłoszonych postępowań:

  • nr 11-21-000026/RTM/16/1/22/01/01
  • nr 11-21-000027/RTM/16/1/22/02/01

dla poszczególnych zakresów w następującej wysokości:

16.9112.032.08

świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

3 231,04 zł

16.9113.032.08

świadczenia udzielane czasowo przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego (12h/dobę)

1 615,52 zł

16.9114.032.08

świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

4 308,07 zł

16.9153.032.08

świadczenia udzielane czasowo przez wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

2 154,03 zł

Cena ryczałtu dobowego w zakresie: 16.9112.032.08 świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego wskazana powyżej nie zawiera kosztów funkcjonowania motocykli ratunkowych, które zostaną zakontraktowane w terminie późniejszym.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 listopada 2020 r.

 

  Wszystkie aktualności