Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Cena oczekiwana w postępowaniach konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w niżej wymienionych zakresach ogłoszonych w dniu 14.01.2020 r.

14-01-2020

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w niżej wymienionych postępowaniach konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

  1. 11-20-000067/AOS/02/3/02.7250.072.02/01– BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) - cena oczekiwana 1,00 zł.
  2. 11-20-000068/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 – BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) - cena oczekiwana 1,00 zł.
  3. 11-20-000069/AOS/02/3/02.7250.072.02/01– BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) - cena oczekiwana 1,00 zł.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 stycznia 2020 r.

  Wszystkie aktualności

Licznik odwiedzin: 155