Komunikat w sprawie ceny oczekiwanej i kalkulacyjnej wysokości etatu przeliczeniowego dla postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne ogłoszonych w dniu 15.03.2019 r.

15-03-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne:

l.p. Nazwa zakresu świadczeń

Wielkość etatu

przeliczeniowego

Cena oczekiwana

za 1 pkt.

Czas pracy/udzielanie świadczeń
1. ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGI-CZNE 12 000 pkt 1,00 zł proporcjonalnie do liczby punktów przyznanych na miesiąc, tj. przy 12 000 punktów nie mniej niż 24 godz. tygodniowo; udzielanie świadczeń przez nie mniej niż 4 dni w tygodniu po 6 godzin, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych do godz. 18.00.
2. ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R.Ż. 12 000 pkt 1,05 zł proporcjonalnie do liczby punktów przyznanych na miesiąc, tj. przy 12 000 punktów nie mniej niż 24 godz. tygodniowo; udzielanie świadczeń przez nie mniej niż 4 dni w tygodniu po 6 godzin, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych do godz. 18.00.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 marca 2019 r.

 

  Wszystkie aktualności