Komunikat dotyczący aneksowania umów w rodzaju POZ

07-12-2018

W związku z aneksowaniem umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do świadczeniodawców, realizujących umowy w przedmiotowym zakresie o składanie niżej wymienionych dokumentów.

  • załącznik nr 15 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm) – oświadczenie o aktualizacji potencjału obowiązujące w okresie rozliczeniowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku z zaznaczeniem zakresu  świadczeń na jakie została zawarta umowa z Funduszem.

Ponadto świadczeniodawcy, którzy w 2017 r. przesłali do POW NFZ oświadczenie o objęciu opieką w zakresie transportu sanitarnego poz, dla pacjentów objętych opieką przez inną placówkę w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zobowiązani są również do złożenia:

  • załącznik nr 3 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i  realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm) - obowiązuje tylko tych świadczeniodawców, którzy mają umowy w zakresie świadczenia lekarza poz.

Prosimy o dostarczenie ww. dokumentów do dnia 14 grudnia 2018 r. do godziny 16:00 (osobiście lub skanem na adres: poz@nfz-gdansk.pl albo faxem na nr: 58 75 12 721).

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 grudnia 2018 r.

  Wszystkie aktualności