Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych.

19-04-2021

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej BIP AOTMiT:

https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=7365

od dnia 7 kwietnia 2021 roku.

Źródło:

Centrala NFZ

data publikacji: 19.04.2021 r.

  Wszystkie aktualności