Komunikat AOTMiT w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy

25-06-2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Informuje

o wszczęciu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury występowania do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących radioterapię chorób nowotworowych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/  od dnia  19 czerwca 2019 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 25 czerwca 2019 r.

  Wszystkie aktualności