Komunikat AOTMiT w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy

09-04-2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Informuje

podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu  opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/  od dnia  8 kwietnia 2019 roku”.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 9 kwietnia 2019 r.

  Wszystkie aktualności