Komunikat AOTMiT - publikacja raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego

31-05-2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Informuje,

że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

"Wszczepianie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora"

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 6 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji na stronie AOTMiT

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 31 maja 2019 r.

  Wszystkie aktualności