Komunikat AOTMiT - publikacja raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

04-06-2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje,

że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 „Świadczenia gwarantowane z zakresu AOS obejmujące leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne”

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 7 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji na stronie AOTMiT

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 4 czerwca 2019 r.

  Wszystkie aktualności