Wyłączenie obsługi protokołu SSL v.3 w usłudze Web Service eWUŚ od dnia 27 kwietnia 2015 r.

24-03-2015

Informujemy, że dnia 27 kwietnia, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w komunikacji ze świadczeniodawcami, nastąpi wyłączenie obsługi protokołu SSL v.3 w usłudze Web Service eWUŚ.

W związku z tym świadczeniodawcy, którzy korzystają z aplikacji komunikujących się z usługą eWUŚ poprzez WebService proszeni są o skontaktowanie się ze swoim dostawcą oprogramowania w celu przekazania informacji, że do dnia 27 kwietnia aplikacja powinna zostać dostosowana do komunikowania się z usługą eWUŚ zgodnie ze standardem TLS opublikowanym przez IETF w 1999 r. (RFC 2246), będącym następcą SSL v.3.

Wiele aplikacji świadczeniodawców na chwilę obecną jest już dostosowanych do obsługi obowiązujących standardów TLS, natomiast szczególnie uczulamy na ten problem  świadczeniodawców, którzy nie zostali uwierzytelnieni w usłudze eWUŚ po wyłączeniu obsługi protokołu SSL v. dnia 7 i 8 marca. Po zgłoszeniu problemu do Centrali, dnia 9 marca nastąpiło ponowne, przejściowe włączenie obsługi SSL, aby Ci dostawcy oprogramowania, którzy do tej pory nie byli gotowi do obsługi obowiązujących standardów, mogli przygotować stosowne zmiany.

Prosimy o dostosowanie Państwa aplikacji do obowiązujących standardów TLS w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczeniobiorców związanej z potwierdzaniem w systemie eWUŚ swoich uprawnień.

Źródło informacji: Depertament Informatyki Centrali NFZ

data publikacji: 24 marca 2015 r.

  Wszystkie aktualności