Spotkania ze Świadczeniodawcami w dniach: 29.05.2014 r. i 12.06.2014 r.

19-05-2014

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż w dniach 29 maja 2014 r. oraz 12 czerwca 2014 r. o godzinie  9.00 i 11.00 w siedzibie Oddziału przy ul. Marynarki Polskiej 148 Gdańsk (sala konferencyjna – parter) odbędą się spotkania ze świadczeniodawcami.

Program spotkań

Wytyczne dotyczące prowadzenia list oczekujących oraz kwestii z nimi związanymi

 1. Podstawy prawne
 2. Cel prowadzenia listy oczekujących
 3. Definicje
 4. Reguły prowadzenia list oczekujących przez świadczeniodawcę
 5. Kwalifikacje według kategorii medycznych
 6. Wpisywanie świadczeniobiorców na listy oczekujących-zasady
 7. Zespół oceny przyjęć
 8. Sprawozdawczość z list oczekujących do POW NFZ
 9. Prowadzenie listy oczekujących z wykorzystaniem aplikacji SZOI

 Zagadnienia dotyczące posiadania prawa do świadczeń na podstawie decyzji wydawanych przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy z art.54

Konspekt szkolenia z zagadnień dotyczących posiadania prawa do świadczeń na podstawie decyzji wydawanych przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy.

 1. Wprowadzenie w zagadnienie oraz podstawy prawne
 2. Decyzje z art. 54
 3. Błędy w interpretacji decyzji wynikających z przepisów o pomocy społecznej i innych

3.1. Decyzja o zasiłku stałym,
3.2. Decyzja o zasiłku chorobowym i rehabilitacyjnym.

 1. Oświadczenie świadczeniobiorcy o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej o którym mowa   w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zasady działania systemu eWUŚ

 1. Podstawa prawna
 2. Potwierdzanie prawa do świadczeń
 3. Brak potwierdzenia prawa do świadczeń
 4. Uprawnienia dla grup, którym system eWUŚ nie potwierdza prawa
 5. Uprawnienia szczególne
 6. Uprawnienia na podstawie przepisów o koordynacji.             

Obowiązki świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej  w oparciu
o umowę z NFZ wynikające z § 11 OWU.

 1. Umieszczenie tablicy ze znakiem graficznym Funduszu
 2. Umieszczenie informacji o godz. i miejscach udzielania świadczeń  w poszczególnych zakresach
 3. Umieszczenie wewnątrz budynku w  widocznym miejscu informacji dot.

3.1. kierownika jednostki
3.2. lekarzy realizujących świadczenia w placówce (imię nazwisko, godz. przyjęć)
3.3. trybu składania skarg i wniosków
3.4. karty praw pacjenta oraz aktualnych danych teleadresowych Rzecznika Praw Pacjenta (imię, nazwisko, adres,  nr telefonu, nr  bezpłatnej infolinii)

Zasady rejestracji świadczeniobiorców wynikające z § 13 OWU

 1. Podstawa prawna
 2. Formy rejestracji 
 3. Rejestracja pacjentów w POZ a rejestracja w AOS
 4. Zabezpieczenie przez świadczeniodawcę wolnych terminów dla pacjentów zgłaszających się w stanie nagłego zachorowania i ze skierowaniem „pilnym”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie na adres mailowy EWUS@nfz-gdansk.pl do dnia 23 maja br. ze wskazaniem ilości osób, które wezmą udział w spotkaniu oraz wybranie daty tj. 29 maja lub 12 czerwca 2014 r.

Po zebraniu listy chętnych zwrotnie będzie potwierdzany termin i godzina spotkania.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 maja 2014 r.

  Wszystkie aktualności