Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wdrożenia nowego systemu informatycznego eWUŚ

12-11-2012

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
od 1 stycznia 2013 roku będzie możliwa elektroniczna weryfikacja prawa do świadczeń oparta o system eWUŚ.
W związku z rozpoczęciem procesu wdrażania systemu, Pomorski OW NFZ informuje o udostępnieniu dla świadczeniodawców aktualnych informacji na stronie internetowej Centrali NFZ.

W celu otrzymania dostępu do systemu eWUŚ, konieczne jest dostarczenie do Pomorskiego OW NFZ wypełnionego (pismem drukowanym za pomocą edytora tekstu), podpisanego przez osoby reprezentujące podmiot wniosku o uzyskanie prawa do korzystania z systemu. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Centrali NFZ .

Pomorski OW NFZ zweryfikuje wniosek, wyda świadczeniodawcy upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.

Następnie należy złożyć do POW NFZ wniosek o nadanie uprawnień do systemu eWUŚ wybranym użytkownikom Portalu Świadczeniodawcy – zarówno dla lokalnego administratora, jak i operatora systemu eWUŚ – zgodnie z załączonym wzorem (do pobrania plik *doc).

Po wdrożeniu planowanych zmian w Portalu Świadczeniodawcy w grudniu 2012 roku lokalny administrator eWUŚ będzie udzielał uprawnień dla operatorów samodzielnie.

Informacje będą udzielane pod numerami telefonów:  58 75 12 633,  75 12 635, 75 12 532.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 listopada 2012 r.

  Wszystkie aktualności