Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz apteki ogólnodostępne do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej

24-08-2022

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz apteki ogólnodostępne do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej.

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie do dnia 31 grudnia 2022 r. szczepień ochronnych przeciw grypie zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie Ministra Zdrowia z dnia  9 sierpnia 2022 r.[1]

Publikujemy do pobrania:

Kontakt:

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 sierpnia 2022 r.


  Wszystkie aktualności