Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

24-09-2021

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1581, z późn. zm.) i komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r.

Publikujemy do pobrania:

- Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego OW NFZ z dnia 24.09.2021 r. - plik PDF,

- Formularz zgłoszeniowy - plik xlsx,

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik WORD,

- Oświadczenie osoby uprawnionej do szczepienia przeciw grypie - plik PDF.

Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia poświęcona bezpłatnej akcji szczepień przeciw grypie - https://www.gov.pl/web/zdrowie/grypa-informacje.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 września 2021 r.; aktualizacja: 30 września 2021 r.

  Wszystkie aktualności