Student i ubezpieczenie zdrowotne

09-09-2022

Studencie, jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia rodzice, opiekunowie prawni lub dziadkowie mają obowiązek zgłoszenia ciebie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Jeżeli jednak pobierasz rentę rodzinną lub pracujesz na umowę o pracę (nie dotyczy umów zlecenia dla studentów do 26 roku życia) wtedy do ubezpieczenia zgłasza cię płatnik składek, czyli organ wypłacający rentę lub pracodawca.   

W przypadku, gdy nie możesz być zgłoszony w żaden z powyższych sposobów, wówczas na twój  pisemny wniosek do ubezpieczenia zgłasza cię uczelnia. Uczelnia zgłasza również studentów, którzy ukończyli 26 rok życia.

Uwaga!

Studencie jeżeli pracowałeś, w szczególności w oparciu o umowę o pracę, i zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenie jako członek rodziny zostaje przerwane. Wówczas po zakończeniu pracy konieczne jest ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Kiedy kończy się ubezpieczenie

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta wygasa z dniem ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów. Jednakże prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zachowujesz przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.

Gdzie sprawdzisz ubezpieczenie

Jeżeli nie wiesz, czy posiadasz ubezpieczenie zdrowotne możesz to sprawdzić w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w zakładce Moje konto -> Twoje ubezpieczenie zdrowotne.

Aby zalogować się do IKP:

  1. Wejdź na https://pacjent.gov.pl
  2. Wybierz jeden ze sposobów logowania:
    • za pomocą profilu zaufanego,
    • za pomocą e-dowodu.

Więcej o ubezpieczeniu studenta dowiesz się tutaj

Studenci cudzoziemcy

Studenci obcokrajowcy spoza UE ubezpieczają się w Polsce poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia i sami opłacają składkę zdrowotną. Jeżeli posiadają Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu, wtedy obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na uczelni, na której studiują.

Więcej o ubezpieczeniu dobrowolnym dowiesz się tutaj

Masz pytania? Zadzwoń Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 września 2022 r.

 

  Wszystkie aktualności