Zakończenie pracy poradni ginekologiczno-położniczej w Ostaszewie oraz otolaryngologicznej w Kościerzynie

25-06-2018

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż z dniem 30 czerwca 2018 r. wygasają umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ze świadczeniodawcami:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółki Partnerskiej Lekarzy Wojciech Dobrzyński i Grzegorz Brzuszek - w zakresie poradni ginekologiczno-położniczej (miejsce udzielania świadczeń: Ostaszewo, ul. Kościuszki  44);
  • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w zakresie poradni otolaryngologicznej (miejsce udzielania świadczeń: Kościerzyna, ul. Piechowskiego 36).

Jednocześnie informujemy, że wykaz świadczeniodawców posiadający umowy zawarte z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://zip.nfz.gov.pl.  à gdzie się leczyć.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne i o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia są dostępne w wyszukiwarce internetowej „Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne pod adresem:  http://kolejki.nfz.gov.pl. Można je również uzyskać pod numerem telefonu: 800 007 793 – bezpłatna infolinia kolejkowa” - wyłącznie w zakresie liczby osób oczekujących   i średnim czasie oczekiwania  na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia – od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 8:00 do 16.00.

Podpisała: Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 czerwca 2018 r.

  Wszystkie aktualności