Wykaz umów w PSZ i umów w rodzaju leczenie szpitalne zawartych w wyniku uzupełniających postępowań konkursowych

16-10-2017

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przestawia w załączeniu wykaz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) obowiązujących od dnia 01.10.2017 r. oraz wykaz umów w rodzaju leczenie szpitalne (SZP) zawartych w wyniku uzupełniających postępowań konkursowych.

  • wykaz placówek udzielających świadczeń dla podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)
  • wykaz placówek udzielających świadczeń rodzaju leczenie szpitalne (SZP)

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 października 2017 r

  Wszystkie aktualności