Wygaśnięcie umów w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na świadczenia z zakresu alergologii ze świadczeniodawcą

01-07-2016

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż z dniem 1 lipca 2016 r. wygasa umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na świadczenia z zakresu alergologii ze świadczeniodawcą:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”, ul. Łąkowa 33, 82-550 Prabuty

Jednocześnie informujemy, że wykaz świadczeniodawców posiadających umowy zawarte z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ znajduje się na stronie internetowej www.nfz-gdansk.pl → Dla Pacjenta w zakładce: Gdzie się leczyć.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne dostępne są w wyszukiwarce internetowej o nazwie: Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne pod adresem: http://kolejki.nfz.gov.pl.

 

Podpisał:Wiesław Kusio p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 lipca 2016 r.

  Wszystkie aktualności