Rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Centrum Rehabilitacyjnym N5 w rodzaju rehabilitacji leczniczej na świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej w Gdańsku

18-01-2019

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż z dniem 11 grudnia 2018 r. została rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcą: Centrum Rehabilitacyjne N5 w rodzaju rehabilitacji leczniczej na świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej w Gdańsku.

Jednocześnie informujemy, że wykaz świadczeniodawców realizujących powyższe świadczenia wraz z podaną przez nich informacją o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia dostępny jest w Informatorze o Terminach Leczenia na stronie: http://terminyleczenia.nfz.gov.pl

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 stycznia 2019 r.

 

 

  Wszystkie aktualności