Kontakt z
oddziałem
Jesteś tutaj: Strona główna  › O oddziale  › Kontakt z oddziałem  › Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Spis telefonów wg lokalizacji:

 

Pomorski Oddział Wojewódzki
  ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
e-mail: pow@nfz-gdansk.pl
dojazd: mapka

Godziny przyjmowania korespondencji w punkcie podawczym: 8:00 - 15:30


Obsługa Ubezpieczonych odbywa się przy ul. PODWALE STAROMIEJSKIE 69 w Gdańsku

ul. Podwale Staromiejskie 69
80-844 Gdańsk
e-mail: pow@nfz-gdansk.pl

Godziny przyjmowania interesantów: 8:00 - 15:45.

Udzielanie informacji w sprawie lecznictwa uzdrowiskowego w godzinach: 9:00-11:00.

Adres do korespondencji (Kancelaria POW NFZ)
Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk

 

 

 

(58) 75 12 500 - punkt podawczy

(58) 75 12 516  fax

(58) 32 18 635 oraz (58) 32 18 626
(58) 32 18 551   fax
 

Informacja telefoniczna:

- w godzinach pracy urzędu:
od 08:00 do 16:00
, od poniedziałku do piątku: (58) 32 18 635 oraz (58) 32 18 626;

- w godz. 16:00 - 08:00 a także w soboty, niedziele i święta - infolinia dla telefonów stacjonarnych 801 090 018 oraz dla telefonów stacjonarnych i komórkowych (58) 731 10 11 (udziela informacji: o zasadach i miejscach wykonywania świadczeń medycznych (Gdzie się leczyć), o rodzaju dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń oraz otrzymania karty EKUZ, o liczbie osób oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania na świadczenie medyczne oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia (Kolejki oczekujących), w tym także informacje dotyczące szybkiej terapii onkologicznej (pakiet onkologiczny).

Pomorski Oddział Wojewódzki
  ul. Podwale Staromiejskie 69
80-844 Gdańsk
(58) 32 18 635
(58) 32 18 626
(58) 32 18 551   fax
Wydział Spraw Świadczeniobiorców
  Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (58) 32 18 675
  Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i kolejki oczekujących oraz skargi i wnioski (58) 32 18 626
(58) 32 18 648 fax
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
  Specjaliści działu (58) 32 18 671
Wydział Gospodarki Lekami
  Programy lekowe i chemioterapia (58) 32 18 607,  32 18 608
  Umowy na wystawianie i realizację recept refundowanych, Uprawnienia do Portalu Personelu i systemu e-WUŚ dla osób posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept (58) 32 18 697
  Przydzielanie numerów dla recept lekarskich,
obsługa Portalu Personelu, Przekazywanie danych
w komunikacie LEK
(58) 32 18 696
  Uzgodnione zestawienia zbiorcze (58) 32 18 696,
(58) 32 18 601 (fax)

Punkty Obsługi Ubezpieczonych POW NFZ
    lista Punktów
  Wydawanie kart EKUZ i formularzy E-100 lista Punktów

Pomorski Oddział Wojewódzki
  ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
 
Dyrektor Oddziału
  Małgorzata Paszkowicz Dyrektor Pomorskiego OW NFZ (58) 75 12 518   sekretariat
sekretariat@nfz-gdansk.pl
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
  Michał Brzeziński (58) 75 12 522   sekretariat
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
  Monika Kasprzyk (58) 75 12 664   sekretariat
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
  Wiesław Kusio (58) 75 12 780
Wydział ds. Służb Mundurowych
  Specjaliści wydziału (58) 75 12 787  sekcja RTM
Rzecznik Prasowy
  Rzecznik (58) 75 12 517
Wydział Organizacyjny
  Naczelnik wydziału (58) 75 12 588
Zespół Radców Prawnych
  Radcy prawni (58) 75 12 514
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  Specjaliści wydziału (58) 75 12 772,  75 12 773
Wydział Księgowości
  Rozliczenia ze świadczeniodawcami (58) 75 12 651
  Rozliczenia z aptekami i hurtowniami farmaceutycznymi (58) 75 12 649
  Rozliczenia z tytułu wystąpień pokontrolnych i windykacji należności (58) 75 12 561
  Rozliczenia za uprawnionych z UE (58) 75 12 650
Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych
  Specjaliści działu (58) 75 12 644,  75 12 646
Dział Rozliczania Umów
  Rozliczenia POZ (58) 75 12 641,  75 12 655
(58) 75 12 659
  Rozliczenia AOS (58) 75 12 665,  75 12 667
(58) 75 12 669, 75 12 674
  Rozliczenia SZP (58) 75 12 641,  75 12 642
(58) 75 12 643,  75 12 655
(58) 75 12 665,  75 12 667
(58) 75 12 659,  75 12 660
(58) 75 12 669,  75 12 674
  Rozliczenia PSY (58) 75 12 642,  75 12 643
(58) 75 12 660
  Rozliczenia REH (58) 75 12 669
  Rozliczenia SPO (58) 75 12 665
  Rozliczenia OPH (58) 75 12 667
  Rozliczenia STM (58) 75 12 642,  75 12 643
(58) 75 12 660
  Rozliczenia UZD (58) 75 12 665
  Rozliczenia RTM (58) 75 12 643
  Rozliczenia PRO (58) 75 12 642
  Rozliczenia SOK (58) 75 12 660
Wydział Współpracy Międzynarodowej
  Opieka zdrowotna w krajach UE/EFTA (58) 32 18 571
(58) 32 18 551 fax
  Transgraniczna opieka zdrowotna (58) 75 12 739
  Zwrot kosztów leczenia poniesionych w krajach UE (58) 75 12 741, 744
  Rozliczanie formularzy E 125 PL (58) 75 12 740, 742
  Weryfikacja formularzy E 125 (58) 32 18 656
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń
  Sekcja POZ (58) 75 12 531,  75 12 574,     75 12 676, 75 12 543
  Sekcja AOS (specjalistyki) i ASDK (58) 75 12 539;  75 12 535
(58) 75 12 556
  Sekcja REH, PSY i OPD
    REH (rehabilitacja)
    PSY (psychiatria)
    OPD (opieka długoterminowa)

(58) 75 12 576
(58) 75 12 637
(58) 75 12 533
 

Sekcja SZP (SZP i SZP-R), SOK i PRO

SZP (szpitale)
SOK (św. odrębnie kontr.)                                               

PRO (profilaktyka)

                                                 (58) 75 12 527
(58) 75 12 537    

 

(58) 75 12 750

  Sekcja STM (58) 75 12 534
Sekcja Obsługi Umów, Portali i Słowników
  Specjaliści (58) 75 12 532, -630, -631, -633, -634, -635, -636, -735
fax (58) 75-12-632, -736, -737
Dział Analiz, Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń
  Sekcja Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń (58) 75 12 564,  -565, -569, -661, -679
 

Sekcja Analiz POZ

(58) 75 12 541,  75 12 543,
75 12 540, 75 12 545, 75 12 730

  Sekcja Analiz Świadczeń (58) 75 12 749
Wydział Kontroli
  Specjaliści wydziału (58) 75 12 712
Wydział Informatyki
Dział Aplikacji
  Specjaliści działu (58) 75 12 563,  75 12 573
Dział Eksploatacji i Infrastruktury
  Specjaliści działu (58) 75 12 599,  75 12 701
Wydział Kadr i Szkoleń
  Specjaliści wydziału (58) 75 12 583

Delegatura w Słupsku
  ul. Poniatowskiego 4
76-200 Słupsk
e-mail: slupsk@nfz-gdansk.pl
(58) 32 18 500
(58) 32 18 506  fax
Kierownik Delegatury
  Magdalena Podgórniak-Maciejewska (58) 32 18 500  sekretariat
Działy Delegatury
  Obsługa Świadczeniobiorców (58) 32 18 540
  Dział Finansowo-Księgowy (58) 32 18 511 - 515
  Zawieranie umów ZPO (58) 32 18 520 - 521
  Lecznictwo Uzdrowiskowe (58) 32 18 541
  Wydawanie kart EKUZ (58) 32 18 545
fax (58) 32-18-547