Dla
świadczeniodawcy

Podstawy przeprowadzania kontroli realizacji umów

Podstawą do przeprowadzania kontroli przez Oddział wojewódzki NFZ
 

  • art. 64 ust. 1 oraz art. 107 ust. 5 pkt 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - dla kontroli świadczeniodawców oraz ordynacji lekarskich,
  • art. 107 ust. 5 pkt 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz art. 47 ustawy o refundacji leków – dla kontroli aptek,
  • art. 107 ust. 5 pkt 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz art. 48 ustawy o refundacji leków – dla kontroli osób uprawnionych określonych w art. 2 ust. 14 ustawy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 274, poz. 2723).
Zarządzenie nr 45/2016/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie planowania, przygotowywania, przeprowadzania oraz realizacji wyników kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia (ze zm.).
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146).

źródło: Wydział Kontroli

data aktualizacji: 13 marca 2017 r.