Dla
świadczeniodawcy

Znaczenie umowy z NFZ

Aby koszt świadczenia mógł być zrefundowany, musi być ono objęte umową z NFZ. Jeżeli świadczeniodawca nie ma umowy z NFZ na realizację konkretnego typu świadczenia potrzebnego pacjentowi, to należy:

  • poinformować go, że niemożliwe będzie sfinansowanie świadczenia w ramach przepisów o koordynacji z Unią Europejską;

  • przekazać mu informację, że brak refundacji wynika z braku umowy na realizację określonych świadczeń;

  • wskazać świadczeniodawcę, który ma podpisaną umowę z NFZ na wykonanie potrzebnego świadczenia lub skierować go po informację w tej sprawie do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Wyjaśnienie, że brak umowy z NFZ w zakresie danego świadczenia uniemożliwia jego refundację, może być szczególnie istotne dla pacjentów, którzy nie posiadają ze sobą wymaganych dokumentów potwierdzających uprawnienia. Pacjenci tacy - w wypadku korzystania z pomocy świadczeniodawcy związanego umową z NFZ - po powrocie do swojego kraju mogą starać się odzyskać kwotę wydaną na pokrycie kosztów leczenia, udokumentowanych fakturami. Tymczasem nie jest to możliwe w wypadku przedstawienia faktury od świadczeniodawcy niezwiązanego odpowiednią umową z NFZ.

Jeżeli pacjent mimo wszystko zdecyduje się na skorzystanie ze świadczeń, których nie obejmuje umowa świadczeniodawcy z NFZ, można pobrać od niego opłatę według własnego cennika.