Dla
świadczeniodawcy

Świadczenia zdrowotne oraz właściwe instytucje w poszczególnych krajach UE

Systemy zabezpieczenia społecznego w krajach UE/EFTA

data publikacji: 20 lipca 2011 r.

Przydatne informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych oraz właściwych instytucji w poszczególnych krajach UE są na bieżąco aktualizowane na poniżej podanych stronach Centrali NFZ:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Liechtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

   

W celu uzyskania informacji o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie, wybierz jego nazwę w powyższym zestawieniu.

Państwa w których obowiązują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można podzielić na dwie kategorie: państwa UE oraz państwa EFTA.
Więcej informacji jest dostępnych w dziale Wyjeżdżam do....