Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne - ogólne


 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).
 • /uploads/attachements/dzu20081641027-ustawa-o-swiadczeniach-369.pdf
 • Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 06.05.2008 - Ogólne Warunki Umów (OWU) (dla umów nowozawieranych oraz umów aneksowanych w zakresie wprowadzenia nowych Ogólnych warunków umów)
 • Zarządzenie nr 73/2009/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (na 2010 r.). Dotyczy wszystkich rodzajów świadczeń, oprócz: POZ i ZPO.
 • /uploads/attachements/z-073-20091113-372.doc
 • Załączniki do zarządzenia nr 73/2009/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 49/2010/DSOZ Prezesa NFZ Prezesa NFZ w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zarządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2011 r.
 • /uploads/attachements/z-049-20100831-375.doc
 • Załączniki do Zarządzenia nr 49/2010/DSOZ.
 • Zarządzenie nr 50/2010/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (na 2010 r. i 2011 r.). Dotyczy wszystkich rodzajów świadczeń, oprócz: POZ i ZPO.
 • /uploads/attachements/z-050-20100901-378.doc
 • Załączniki do zarządzenia nr 50/2010/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 82/2010/DSOZ Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-082-20101217-381.pdf
 • Załączniki do zarządzenia nr 82/2010/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 86/2010/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (na 2011 r.). Dotyczy POZ.
 • Załącznik do zarządzenia nr 86/2010/DSOZ Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-086-20101223-z-385.pdf
 • Zarządzenie nr 13/2011/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (na 2011 r.). Dotyczy RTM.
 • /uploads/attachements/z-013-20110314-387.doc
 • Załączniki do zarządzenia nr 13/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-014-20110314-389.doc
 • Zarządzenie nr 14/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 44/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-044-20110914-477.pdf
 • załączniki do zarządzenia 44/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 46/2011/DSOZ Prezesa w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy postępowań na rok 2012 i lata następne.
 • /uploads/attachements/z-046-20110916-483.pdf
 • Załączniki do zarządzenia nr 46/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 53/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-053-20110930-511.pdf
 • Załączniki do zarządzenia nr 53/2011/DSOZ Prezesa NFZ