Dla
pacjenta

Zintegrowany Informator Pacjenta

 

Dostęp do konta ZIP poprzez potwierdzenie certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (eGo)

Aby założyć konto w ZIP, złóż wniosek. Możesz to zrobić na 2 sposoby:

Ile będziesz czekać

Twoje konto zostanie założone od razu. Dostęp do danych o swoim leczeniu uzyskasz po minimum 24 godzinach. Potem system będzie aktualizować je raz na dobę.
Pamiętaj, że dane dostarczają placówki medyczne, w których korzystasz ze świadczeń zdrowotnych. W ZIP mogą pojawić się nawet po 2 miesiącach od twojej wizyty.

Informacje dodatkowe

Masz pytania lub wątpliwości? Więcej informacji znajdziesz na stronie ZIP przygotowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się ze swoim oddziałem wojewódzkim NFZ. Możesz też napisać e-mail na adres zipinfo@nfz.gov.pl.

Źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 8 stycznia 2018 r.

 

Wydawanie dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 27 października 2015 r. w godz: 10:00 do 14:00  pracownicy NFZ będą wydawać wszystkim zainteresowanym osobom dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjenta w siedzibie Parku Naukowo – Technologicznego w Gdańsku, Trzy Lipy 3.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina jednocześnie, ze osoba chcą otrzymać login i hasło do systemu ZIP powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 października 2015 r.

 

DNI UBEZPIECZONEGO W ZUS ZE ZINTEGROWANYM INFORMATOREM PACJENTA

 

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z Dniami Ubezpieczonego organizowanymi przez pomorski Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracownicy NFZ będą wydawać wszystkim zainteresowanym osobom w dniach od 7 do 9 października dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjenta zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 7 października, w godzinach od 9 do 15 - Inspektorat ZUS w Gdańsku Wrzeszczu, ul. Tuwima 7
 • 8 października, w godzinach od 10 do 14 - Inspektorat ZUS w Gdyni, ul. Władysława IV/24
 • 9 października, w godzinach od 9 do 15 - Oddział ZUS w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina jednocześnie, ze osoba chcą otrzymać login i hasło do systemu ZIP powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL.

Informację przygotował: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 października 2015 r.

 

Stoisko ZIP na Targach Seniora w Sopocie

W najbliższą sobotę 3 października, w godzinach od 10 do 16, podczas VI Targów Seniora w Hali 100-lecia Sopotu przy ulicy Goyki 7 czynne będzie stoisko ZIP obsługiwane przez pracowników Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wszyscy uczestnicy imprezy będą mogli po okazaniu dowodu osobistego otrzymać przy stoisku Funduszu dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, a także zasięgnąć porad dotyczących leczenia seniorów ze środków NFZ. Dla zainteresowanych przygotowano też poradniki poświęcone prawom pacjenta.

VI Targi Seniora w Sopocie organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przy współpracy Spółdzielni Socjalnej Kooperacja, a patronat honorowy nad imprezą objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski i Prezydent Miasta Sopotu.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 września 2015 r.

 

Łatwiej o ZIP dla obłożnie chorych i niepełnosprawnych - Dwa lata ZIP

Od 1 lipca dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjenta odebrać może w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia pełnomocnik zainteresowanej osoby.

To ważna informacja, szczególnie dla osób niepełnosprawnych czy obłożnie chorych.  Do tej pory aby uzyskać  login i hasło do ZIP,  systemu informatycznego dzięki któremu pacjent ma wgląd w historię i koszty swojego leczenia, konieczna była osobista wizyta w oddziale NFZ lub skorzystanie z podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

 Z początkiem miesiąca NFZ umożliwił odbiór danych dostępowych przez pełnomocnika. Warunkiem koniecznym do odbioru danych jest  przedstawienie przez osobę upoważnioną  podpisanego przez osobę zainteresowaną uzyskaniem dostępu do ZIP pełnomocnictwa do założenia konta w jej imieniu. Pełnomocnictwo powinno zawierać imię i nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz adres zarówno osoby występującej o dane do ZIP, jak
 i reprezentującego ją  pełnomocnika. Wzór do pobrania w formacie PDF.

Dane dostępowe do systemu ZIP  będą udostępniane pełnomocnikowi w zabezpieczonej kopercie.
O wydaniu danych pełnomocnikowi NFZ poinformuje właściciela konta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. List zawierać będzie informacje, które podczas ewentualnej późniejszej telefonicznej rozmowy z pracownikiem NFZ,  pozwolą na weryfikację rozmówcy jako posiadacza konta w ZIP. Kontakt telefoniczny  z Funduszem umożliwi aktywację konta lub odwołanie pełnomocnictwa i całkowite zablokowanie konta (unieważniając tym samym wydane dane dostępowe). Pacjent będzie miał również możliwość zablokowania pełnomocnika po zalogowaniu się do systemu. W przypadku braku kontaktu telefonicznego konto w ZIP zostanie aktywowane po 30 dniach od daty wydania danych dostępowych pełnomocnikowi.

To nie jedyne uruchomione ostatnio udogodnienie dla pacjentów. ZIP poinformuje również
o każdorazowej zmianie statusu ubezpieczenia. Użytkownik ZIP, któremu zmieni się status ubezpieczenia (na uprawnionego lub nieuprawnionego do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ) otrzyma indywidualny komunikat po zalogowaniu się do systemu ZIP. Na życzenie użytkownika system  może wysłać na wskazany adres mailowy informację o oczekującym komunikacie.

1 lipca ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta,  ogólnopolski serwis udostępniający zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia gromadzone od 2008 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia, obchodził swoje drugie urodziny. Do tego czasu dane dostępowe do systemu pobrało w kraju blisko milion sto tysięcy osób. Na Pomorzu z usług ZIP korzysta ponad 57 tysięcy. W naszym województwie dane dostępowe do ZIP wydają placówki NFZ w Gdańsku, Gdyni, Chojnicach, Malborku i Słupsku. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na numer 58 32 18 556.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 lipca 2015 r.

Nowa funkcjonalność ZIP - możliwość odbioru danych dostępowych przez pełnomocnika

Na stronie Centrali NFZ zamieszczono komunikat ws. nowej funkcjonalności Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Od 1 lipca istnieje możliwość odbioru danych dostępowych przez pełnomocnika.

Szczegóły w komunikacie.

Źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 1 lipca 2015 r.

Zintegrowany Informator Pacjenta ma już milion użytkowników

Milionowy użytkownik uzyskał dostęp do  Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).
W przyszłym roku w serwisie pojawią się nowe funkcje.

Najstarszy zarejestrowany użytkownik serwisu ma 106 lat. Najmłodsza osoba z założonym kontem w ZIP to kilkunastodniowy noworodek. Dzięki serwisowi jego rodzice będą mogli sprawdzać  na bieżąco kiedy ich dziecko było leczone, jakie były koszty badań   oraz jakie leki zostały  mu przepisane. Do tej pory w systemie zarejestrowano blisko 60 tys. kont dzieci.

Z ZIP najliczniej korzystają mieszkańcy Śląska (ponad 142 tys. użytkowników), Mazowsza (108 tys.) i Wielkopolski (94 tys.).

Przypomnijmy, ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta,  jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dzięki ZIP pacjent w prosty sposób, bez wychodzenia  z domu może dotrzeć również do wielu praktycznych informacji na temat korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w Polsce
i za granicą. Zintegrowany Informator Pacjenta zawiera m.in. dane na temat aktualnego statusu ubezpieczenia, wykaz placówek wraz z godzinami otwarcia i dostępnością dla osób niepełnosprawnych, deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ, czy etapu, na którym znajduje się wniosek o leczenie sanatoryjne.

Dostęp do systemu ZIP pacjent uzyskuje poprzez login i hasło, które otrzymuje bezpośrednio w oddziale wojewódzkim NFZ, dzięki czemu jego dane osobowe są chronione zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Dostęp można również uzyskać po złożeniu wniosku podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym. Z drugiej opcji skorzystano przy założeniu ponad 220 kont.

ZIP jest z założenia systemem wieloetapowym. W pierwszym kwartale 2015 roku zostanie uruchomiona możliwość odbioru danych dostępowy również przez pełnomocnika. W przyszłym roku planowane jest też wprowadzenie wielu nowych funkcji uzupełniających działanie systemu m.in. udostępnienie szerszego zakresu danych kontaktowych do świadczeniodawców oraz wysyłanie spersonalizowanych komunikatów do użytkowników. Na dalszych etapach rozwoju portalu pacjent będzie miał możliwość oceny jakości udzielonych mu świadczeń, co powinno znacząco wpłynąć na ich poprawę oraz zgłaszania nieprawidłowości, które będą skutkowały wszczęciem postępowania kontrolnego u świadczeniodawcy.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 grudnia 2014 r.

Czy zgłosiłeś swoje dziecko do ubezpieczenia?

Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Może to uczynić oboje rodziców. W tym celu powinni poinformować swojego płatnika składek (najczęściej pracodawcę) o członkach rodziny, których chcą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.  Zgłoszenie powinno zostać dokonane niezwłocznie, np. po narodzinach dziecka.  

Jeżeli żaden z rodziców nie podlega  obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń na podstawie innych przepisów, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić dziecko np. ubezpieczeni dziadkowie. 

Trzeba pamiętać, że w  przypadku zmiany pracodawcy członkowie rodziny zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia, dlatego należy ponowić  zgłoszenie u nowego pracodawcy.

Jeżeli dziecko zostało prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia, jest uprawnione do świadczeń i  za jego leczenie zapłaci NFZ.

Źródło informacji: Centrala NFZ w Warszawie

NFZ przypomina, że rodzic, który zgłosił dziecko do lat 16 do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do otrzymania w wyznaczonych placówkach NFZ danych dostępowych do konta tego  dziecka w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 kwietnia 2014 r.

Co zawiera ZIP?

 • informacje o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych
 • informacje o udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach refundowanych
 • informacje o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia
 • informacje o zasadach korzystania z opieki zdrowotnej
 • informacje gdzie się leczyć w ramach NFZ w całej Polsce

Na uzyskanie pierwszych informacji o leczeniu po zalogowaniu się do sytemu  czeka się nie dłużej niż 24 godziny. Aktualizacja danych przeprowadzana jest raz na dobę. Warto wiedzieć, że dane medyczne pojawiają się w serwisie dopiero po dokonanym rozliczeniu placówki medycznej z NFZ. Od momentu wykonania usługi do jej umieszczenia w ZIP może upłynąć nie więcej niż miesiąc.

Jak uzyskać dostęp do ZIP?

 • W tym celu należy wypełnić na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl  wniosek o dostęp do swoich danych, a następnie zgłosić się do najbliższego Oddziału NFZ mając przy sobie dokument tożsamości wymieniony we wniosku. Wypełniony wniosek rejestrowy będzie czekał  do dnia osobistego odbioru loginu i hasła,

lub

 • zgłosić się do Oddziału NFZ z dowodem osobistym lub paszportem. Procedura wydawania danych dostępowych będzie wówczas o kilkanaście minut dłuższa.

LOGIN i HASŁO można uzyskać w KAŻDYM ODDZIALE NFZ, w całej Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Żeby w pełni skorzystać z systemu ZIP  po odebraniu danych dostępowych w oddziale NFZ należy uruchomić w swoim domowym komputerze stronę zip.nfz.gov.pl i wybrać opcję „Zaloguj się”, a następnie zgodnie z opisem na ekranie wpisać login i hasło odebrane w NFZ.

Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła otrzymanego  z NFZ na własne hasło. Należy je zapamiętać lub przechowywać  w bezpiecznym miejscu. Hasło użytkownika musi być odpowiednio złożone, a więc zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Stosowne wskazówki znaleźć można w instrukcji ekranowej. Przy wpisywaniu danych dostępowych należy dochować należytej staranności, bowiem konto użytkownika po 5 błędnych próbach logowania zostanie czasowo zablokowane.

Hasło do systemu ZIP wygasa co 30 dni  i po upływie tego okresu użytkownik zostanie przez system poinformowany o konieczności zmiany hasła celem dalszego korzystania z ZIP.

 

Gdzie na Pomorzu można otrzymać hasło i login do ZIP?

Dane dostępowe do systemu ZIP można odebrać osobiście w niżej wymienionych placówkach Pomorskiego NFZ:

 • Delegatura POW NFZ w Słupsku przy  ulicy Poniatowskiego 4, tel. 58 32 18 540,  w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku;
 • Dział Obsługi Świadczeniobiorców w Gdańsku przy ulicy Podwale Staromiejskie 69, tel. 58 321 85 56, w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku;
 • Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Gdyni przy  ulicy Śląskiej 53, tel. 58 32 18 565 w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku;
 • Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Chojnicach przy ulicy Leśnej 10 (Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza), tel. 58 32 18 570, w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku.

Zgłaszanie pytań i uwag związanych z korzystaniem z systemu ZIP

W przypadku pytań oraz  uwag związanych ze zrealizowanymi  świadczeniami opieki zdrowotnej lub ich brakiem w systemie ZIP, Pomorski NFZ  zwraca się z prośbą o listowny, elektroniczny lub osobisty kontakt. Korespondencja listowna w tej sprawie powinna być opatrzona własnoręcznym czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko wraz
z podaniem loginu, który jest indywidualnym identyfikatorem  użytkownika ZIP.

Listy należy przesyłać na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk z dopiskiem na kopercie „ZIP”.

Natomiast korespondencję elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem ePUAP.

Dane dostępowe do systemu ZIP można odebrać osobiście w niżej wymienionych placówkach pomorskiego NFZ:

 • Delegatura POW NFZ w Słupsku przy  ulicy Poniatowskiego 4, tel. 58 32 18 540,  w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku;
 • Dział Obsługi Świadczeniobiorców w Gdańsku przy ulicy Podwale Staromiejskie 69, tel. 58 321 85 56, w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku;
 • Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Gdyni przy  ulicy Śląskiej 53, tel. 58 32 18 565 w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku;
 • Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Chojnicach przy ulicy Leśnej 10 (Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza), tel. 58 32 18 570, w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku.

Zalecenia służące bezpiecznemu korzystaniu ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta

Podpisała: Maria Pająk, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 lipca 2013 r.,   aktualizacja: 25 lipca 2018 r.

 

Po Dniu Otwartym z ZIP

316 mieszkańców Pomorza skorzystało podczas dnia otwartego z  ZIP, w sobotę 13 lipca, z możliwości odbioru swoich danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, wśród nich była Krystyna Kłosin, poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Zdrowia.

Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 lipca 2013 r.

 

Ulotka informacyjna nt. Zintegrowanego Informatora Pacjenta

Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 lipca 2013 r.

 

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 1 lipca 2013 r. został uruchomiony Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Jest to ogólnopolski serwis, dzięki któremu pacjent otrzymuje dostęp do informacji o udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych od 2008 roku oraz kwocie środków publicznych wydanej na sfinansowanie jego leczenia.

Dzięki systemowi ZIP pacjent ma możliwość sprawdzenia:

 • swojego aktualnego statusu ubezpieczenia (zielony/czerwony ekran w systemie eWUŚ),
 • deklaracji złożonych w podstawowej opiece zdrowotnej,
 • zrealizowanych recept refundowanych i wysokość ich refundacji,
 • udzielonych świadczeń medycznych i wysokość ich refundacji,
 • wizyt i pobytów w placówkach lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego,
 • lecznictwa uzdrowiskowego,
 • kolejek oczekujących,
 • realizacji wniosków ortopedycznych.

Dodatkowo poprzez portal pacjent uzyska dostęp do informacji m.in. o programach profilaktycznych czy też leczeniu poza granicami kraju.

Z systemu ZIP będą mogli korzystać:

 • osoby ubezpieczone (w tym członkowie rodzin),
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie,
 • osoby nieubezpieczone uprawnione do świadczeń,
 • osoby nieubezpieczone, ale mające prawo do świadczeń w przeszłości.

Dzięki systemowi  ZIP pacjent otrzymuje też możliwość weryfikacji wykonanych usług na jego rzecz.

Na dalszych etapach rozwoju portalu pacjent będzie miał możliwość oceny jakości udzielonych mu świadczeń (co powinno znacząco wpłynąć na ich poprawę) oraz zgłoszenia do NFZ nieprawidłowości, które będą skutkować wszczęciem postępowania kontrolnego u świadczeniodawcy.

Aby uzyskać dostęp do systemu ZIP należy:

 • wypełnić na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl  wniosek o dostęp do swoich danych, a następnie zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ mając przy sobie dokument tożsamości wymieniony we wniosku

lub

 • zgłosić się do oddziału NFZ z dowodem osobistym lub paszportem.

Tu otrzymasz dostęp do ZIP i informacje:

 • Gdańsk – ul. Podwale Staromiejskie 69, tel. 58 32 18 556
 • Gdynia – ul. Śląska 53, tel. 58 32 18 565
 • Słupsk – ul. Poniatowskiego 4, tel. 58 32 18 540
 • Chojnice – ul. Leśna 10, tel. 58 32 18 570
 • Informacja telefoniczna – tel. 58 32 18 556
 • e-mail: biurowss@nfz-gdansk.pl

Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 lipca 2013 r.  aktualizacja: 25 lipca 2018 r.