Dla
pacjenta

Dla pacjenta

Gabinety i poradnie stomatologiczne czynne w soboty

08-05-2013 16:38:58

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 18.03.2013 r. postępowania konkursowego o zawarcie umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenie stomatologiczne informujemy, że niżej wymienione placówki od dnia 1 kwietnia 2013 r.  udzielają świadczeń zdrowotnych w soboty.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 maja 2013 r.

  Wszystkie aktualności