Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Cena oczekiwana w postępowaniu w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ogłoszonym w dniu 10.04.2019 r.

10-04-2019 12:46:11

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w postępowaniu konkursowym w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

  • 11-19-000119/PSY/04/1/04.1700.001.02/01  – 8,66 zł

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 kwietnia 2019 r.

  Wszystkie aktualności