Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Cena oczekiwana w postępowaniu w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ogłoszonym 28.01.2019 r.

28-01-2019 13:27:40

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w postępowaniu konkursowym w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe o numerze 11-19-000107/LSZ/03/5/01:

  • Program lekowy – Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem - cena punktu: 1 zł
  • Leki w programie lekowym – Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem - cena punktu: 1 zł

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 stycznia 2019 r.

  Wszystkie aktualności