Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert, w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie „świadczenia udzielane w dentobusie” ogłoszonego w dniu 17.05.2018 r.

04-07-2018 09:53:33

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu dla postępowania nr 11-18-000054/STM/07/1/01

z dnia 04.07.2018 r. na dzień 09.07.2018 r.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 lipca 2018 r.

  Wszystkie aktualności