Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Komunikat w sprawie ceny oczekiwanej i kalkulacyjnej wysokości etatu przeliczeniowego dla postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne ogłoszonych w dniu 24.09.2018 r.

24-09-2018 13:33:51

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenach oczekiwanych w niżej wymienionych postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne:

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 września 2018 r.

  Wszystkie aktualności