Dla
świadczeniodawcy

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych

Postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju rehabilitacja lecznicza ogłoszone 13.06.2017 r.

13-06-2017 14:30:59

Ogłoszenia:

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 13 czerwca 2017 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenia o postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.10.2017 r. w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Postępowania w trybie konkursu ofert o kodach:

 • 11-17-000534/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000535/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000536/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000537/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000538/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000539/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000540/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000541/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000542/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000543/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000544/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000545/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000546/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000547/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000548/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000549/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000550/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000551/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000552/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000553/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000554/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000555/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000556/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000557/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000558/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000559/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000560/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000561/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000562/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000563/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000564/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000565/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000566/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000567/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000568/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000569/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000570/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000571/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000572/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000573/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000574/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000575/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000576/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000577/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000578/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000579/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000580/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000581/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000582/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000583/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000584/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000585/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000586/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000587/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000588/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000589/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000590/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000591/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000592/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000593/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000594/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000595/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000596/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000597/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000598/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000599/REH/05/1/05.1300.207.02/01
 • 11-17-000600/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000601/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000602/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000603/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000604/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000605/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000606/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 11-17-000607/REH/05/1/05.1310.208.02/01

Ogłoszenia o postępowaniach dostępne są na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

 • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

  Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

 • materiały informacyjne na 2017 r. w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również dane kontaktowe, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

 1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
  • (58) 75 12 533, -555, -576
 2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
  • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
 3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  POW NFZ

data publikacji: 13 czerwca 2017 r.

  Wszystkie aktualności