Dla
świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawcy

KOMUNIKAT POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ

12-06-2017 12:36:20

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje i przypomina, że lista szpitali, które utworzą system podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), zwany popularnie siecią szpitali, zostanie ogłoszona przez Dyrektora POW NFZ 27 czerwca 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej. Podstawę do ustalenia listy szpitali zakwalifikowanych do PSZ stanowić będzie ustawa z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami wykonawczymi. Rozwiązania zawarte w ustawie gwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia mieszkańcom Pomorza opieki zdrowotnej.

Szpitale, które nie spełnią kryteriów kwalifikacyjnych określonych w ustawie i rozporządzeniach będą mogły przystąpić w terminie późniejszym do konkursów ogłaszanych przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ. Postępowania konkursowe  przeprowadzone zostaną po dokładnej analizie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa pomorskiego przy uwzględnieniu możliwości finansowych Oddziału.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje ponadto, że doniesienia medialne, a zwłaszcza dwa artykuły opublikowane w Dzienniku Bałtyckim z 12 czerwca 2017 roku, powołujące się na rzekome wypowiedzi Elżbiety Rucińskiej-Kulesz, Dyrektora POW NFZ w Gdańsku, mijają się z prawdą co do przytoczonych w nich faktów i nie mogą stanowić żadnej przesłanki do podawania w wątpliwość kształtu sieci szpitali na Pomorzu.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  POW NFZ

data publikacji: 12 czerwca 2017 r.

  Wszystkie aktualności